Groep 5-6Beeldend

Bladinsecten

Maak een collage van een bladinsect dat niet opvalt in zijn omgeving. 

Hier gaat het over
betekenis

Bladinsecten

In deze les leren de leerlingen dat eigenschappen en kenmerken van dieren bij de omgeving passen waarin ze leven (schutkleur, vorm). Dit sluit aan bij kerndoel 40.
Hierop ga je letten
vorm

Signaal- en schutkleur

Doel: de leerling weet wat signaal- en schutkleuren zijn. 
De leerling kan signaal- en/of schutkleuren in mijn werkstuk gebruiken.

Waar moet je op letten? 
 • Het gaat bij schut- of signaalkleur altijd over de kleur van het onderwerp dat wel of niet afsteekt bij de omgeving. 
 • Je kunt dit effect versterken door ook te letten op de textuur.
Hiermee ga je het doen
werkwijze

Knippen/plakken papier

Doel: de leerling kan ingewikkelde vormen uit papier knippen waaronder de herhaling van vormen, symmetrische vormen en openingen binnenin een vorm. 

Waar moet je op letten?
 • Knippen is een lastige techniek die veel herhaald moet worden. 
 • Vouw het papier een aantal keer dubbel voor herhaling van vormen. Hiervoor moet het papier niet te dik zijn.
 • Vouw het papier eenmaal dubbel voor een symmetrische vorm. Knip altijd vanaf de dichte kant van het papier.
 • Vouw het papier voorzichtig dubbel voor het maken van een opening in een vorm.
Je hebt nodig:
 • papier; wit, gekleurd of bewerkt, A4 formaat (voor de vormen)
 • papier, wit of gekleurd (voor de achtergrond)
 • schaar
 • lijm
 
Toelichting:
 • Bij het maken van een collage van papier kun je gebruikmaken van verschillende soorten papier:
 • tekenpapier
 • gekleurd papier
 • bewerkt tekenpapier
 • bedrukt papier
werkwijze

Tekenen met oliepastel

Doel: de leerling kan een tekening maken met oliepastel door kleuren te mengen en/of met iets scherps in de oliepastel te krassen (sgraffito).

Waar moet je op letten?
 • Hard of zacht drukken op het krijtje heeft effect op het mengen van kleuren.  
 • Eerst een donkere kleur en dan een lichte kleur gebruiken heeft een ander effect dan eerst een lichte en dan een donkere kleur gebruiken. Ook als je er daarna in gaat krassen.
 • Dek voor een sgraffito de tekening dekkend af met donkere kleuren.
Je hebt nodig:
 • oliepastel
 • ruw tekenpapier
 • saté-prikkers
 • eventueel ecoline en kwasten

Toelichting:
 • Gebruik echte oliepastel en geen vetkrijt. Oliepastel is zachter en laat daardoor beter sporen na. Je kunt de oliepastel ook beter bewerken zoals kleuren mengen, vegen en krassen. 
 • Gebruik ruw papier. De oliepastel kan zo makkelijk sporen achterlaten. Glad papier, zoals kopieerpapier, is niet geschikt. Omdat oliepastel een grof materiaal is, mag het papierformaat niet te klein zijn. A4 tot A3 formaat is prima. Laat je ze een sgraffito maken, dan is A5 formaat beter.
Zo kom je op ideeën
onderzoek

Knip en schuif

Doel: de leerling kan vormvarianten knippen en de vormen op het papier schuiven om te zoeken naar een passende indeling.

Waar moet je op letten?
 • Benadruk tijdens de instructie en nabeschouwing de kracht van onderzoek d.m.v. collage. Even doorzoeken leidt meestal tot betere oplossingen. 
 • Geef pas laat de lijm. 
 • Spreek je verwachting uit dat ze dit ook zelf gaan doen in volgende opdrachten. 
Je hebt nodig:
 • (kopieer)papier
 • schaar