Groep 7-8Drama

Maak een presentatie over een schoolreisje. 

Hier gaat het over
betekenis

Schoolreisje!

In deze les onderzoeken we locaties en hun eigenschappen en sluiten daarmee aan bij kerndoel 34 en 47.
Hier kun je op letten
vorm

Spelrichting

De leerling is in staat om zijn spelrichting tijdens het spel aan te passen. 
 
Toelichting: 
  • De doelen zijn geen meetlat. Lees ze om een beeld te krijgen waartoe je leerlingen in staat zouden kunnen zijn. Voldoen leerlingen niet aan dit doel wordt geadviseerd te differentiëren, dus randvoorwaarden te creëren waarbinnen het betreffende kind toch vooruitkomt in dat doelgebied.
  • De leerlingen die op zichzelf en medespelers gericht zijn kun je op dit aspect duidelijk onderscheiden van de leerlingen die met het publiek bezig zijn en daarmee ook meer met de kunstvorm theater. Omdat het zo concreet is helpen ze elkaar hier makkelijk bij. Wees je ervan bewust dat dit een onneembaar obstakel is voor sommige leerlingen en bescherm ze tegen onbegrip van klasgenoten hierop. Het aantal leerlingen dat beter wordt in spelrichting neemt duidelijk toe mits ze voldoende in staat zijn gesteld dit aspect te trainen. 
vorm

Gebaar

De leerling zet gebaren bewust in. 
 
Toelichting:
Het werken met gebaar blijft een aandachtspunt, omdat ze in het dagelijkse communiceren niet of onbewust voorkomen. Advies is om vooral dat één kind in de repetitiefase ‘uitstapt’ en als kijker coacht waar gebaren wenselijk zijn. Zo langzaam dat bewustzijn te koppelen aan eigen spel waarbij gebaren groot ingezet kunnen worden tot het punt waarop kinderen in staat zijn dat uit zichzelf te doen.
vorm

Mimiek

De leerling kan gezichtsuitdrukkingen vergroten zodat ze duidelijk worden voor de toeschouwer. De leerling kan een z.g. 'dubbele boodschap' spelen met zijn gezichtsuitdrukking, d.w.z. in tekst het één zeggen maar in de mimiek iets anders (of zelfs het tegenovergestelde) bedoelen. 
 
Toelichting:
  • De doelen zijn geen meetlat. Lees ze om een beeld te krijgen waartoe je leerlingen in staat zouden kunnen zijn. Voldoen leerlingen niet aan dit doel wordt geadviseerd te differentiëren, dus randvoorwaarden te creëren waarbinnen het betreffende kind toch vooruitkomt in dat doelgebied.
  • Het werken met gezichtsuitdrukkingen blijft een aandachtspunt, omdat ze in het dagelijkse communiceren weinig en onbewust voorkomen. Advies is om vooral dat één kind in de repetitiefase ‘uitstapt’ en als kijker coacht waar gezichtsuitdrukkingen wenselijk zijn. Zo langzaam dat bewustzijn te koppelen aan eigen spel waarbij gezichtsuitdrukkingen groot ingezet kunnen worden tot het punt waarop kinderen in staat zijn dat uit zichzelf te doen. 
Hier ga je het mee maken
werkwijze

Nasynchronisatie

De leerling kan als speelacteur houding, gebaar en mimiek vergroten zodat de stemacteur weet wat hij bedoelt. De leerling kan als stemacteur naast gesproken tekst ook geluiden maken. Stemacteur en spelacteur kunnen zich door elkaar laten beïnvloeden en streven naar een synergie. 
 
Toelichting:
  • De doelen zijn geen meetlat. Lees ze om een beeld te krijgen waartoe je leerlingen in staat zouden kunnen zijn. Voldoen leerlingen niet aan dit doel wordt geadviseerd te differentiëren, dus randvoorwaarden te creëren waarbinnen het betreffende kind toch vooruitkomt in dat doelgebied.
  • De leerlingen in de bovenbouw zijn enthousiaste spelers bij deze werkvorm. Coach ze op de stemkant en dan met name de leerlingen die moeilijk los kunnen laten en in een flow kunnen werken. Geef ze een generale repetitie binnen de repetitiefase, dat helpt deze leerlingen bij de presentatie van hun werk.  
Zo kom je op ideeën
onderzoek

Prik je locatie

De leerling oefent met het leggen van verbanden tussen de opdracht en willekeurig gekozen actie.

Waar moet je op letten? 
Benadruk dat alle spelideeën evenveel waard zijn dus dat leerlingen uit moeten kijken voor oordelen als ‘ongeschikt’ of ‘raar’.
  • Wanneer je deze onderzoeksopdracht doet voor iedere leerling een pen of potlood en een klein papiertje.