Groep 5-6Muziek

Zing en maak een canon over jouw zomervakantie.

Hier gaat het over
betekenis

Zomervakantie

Met deze les kun je aansluiten bij kerndoel 34: rust, ontspanning, kerndoel 47: recreatie en kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. In het bijzonder muziek te creëren bij hun zomervakantie.
Hierop ga je letten
muziekaspect

Ritme

De leerling weet wat ritme en een ritmisch patroon is. De leerling kan ritmes herkennen, herhalen en toepassen in de muziek.

Waar ga je op letten? 
  • Varieer in korte, lange tonen en rusten. 
Hiermee ga je het doen
werkwijze

Meerstemmig: canon

De leerling kan door middel van een canon meerstemmig zingen, door op het juiste moment te beginnen en eindigen en zich aan de melodie en tekst te houden. 
Zo kom je op ideeën
onderzoek

Brainstorm

De leerling kan creëren door middel van brainstormen.