Groep 5-6Drama

Een dag uit het leven van...

Maak een presentatie over een beroep. 

Hier gaat het over
betekenis

Een dag uit het leven van...

In deze les onderzoeken we hoe je met gebruik van geluid een beroep kunt uitbeelden. Dit sluit aan bij kerndoel 43. 
Hierop ga je letten
vorm

Mimiek

De leerlingen ervaren hoe het voor henzelf is om specifiek hun gezichtsuitdrukking in te zetten om hun boodschap over te brengen. Ze kunnen het beste grip krijgen op het effect van hun mimiek door binnen hun werkgroep elkaar van feedback te voorzien, het is niet iets waar je zonder feedback (of spiegel) inzicht in kan krijgen. 
Hiermee ga je het doen
werkwijze

Hoorspel

Bij de presentaties zijn de spelers niet te zien, ze staan/zitten achter het publiek of zijn afgeschermd (in een gymzaal bijv. achter een grote mat of gymkast). Zorg voor extra focus bij de luisteraars (publiek) door het licht uit te doen. 
Je kan eenvoudig materiaal aanbieden om geluiden mee te maken. Advies: maak voor je teams een selectie van materialen en stop ze samen met de opdrachtkaart in een plastic tas, deel die uit aan de teams. 
Zo kom je op ideeën
onderzoek

Combineer er op los

Doel: de leerling oefent met het onder woorden brengen van spelideeën naar medeleerlingen en naar jou. De leerling oefent met het combineren van spelideeën. De leerling oefent om flexibel met eigen en andermans spelideeën om te gaan. 
 
Waar moet je op letten? 
  • Benadruk dat realisme niet het doel van de opdracht is, dat het fantasievol mag zijn. 
  • Benadruk dat je soms eigen ideeën moet loslaten omdat andere ideeën op dat moment als geschikter worden beoordeeld door medeleerlingen.