Groep 3-4Drama

Heel Hollandsch

Maak een presentatie waarin Nederlandse tradities en gebruiken centraal staan. 

Hier gaat het over
betekenis

Heel Hollandsch

In deze les onderzoeken we Nederlandse gebruiken en tradities en sluiten hiermee bij kerndoelen 36 en 56. 
Hier kun je op letten
vorm

Gebaar

De leerling weet wat gebaren zijn en gebruikt gebaren om het spel te ondersteunen.
Toelichting:
Kinderen in deze leeftijdsfase gaan van het spelen voor zichzelf en met hun medespelers langzaam naar spelen voor publiek. Het werken met gebaar hoort bij de bewustwording dat ze iets moeten overbrengen in plaats van samen spelen en helpt ze daarbij.  
Hier ga je het mee maken
werkwijze

Pantomime

De leerling weet dat je bij pantomime een rol uitbeeldt zonder gebruik van geluid en spullen. De leerling kan een eenvoudige presentatie maken met pantomime.
 
Toelichting: 
  • De doelen zijn geen meetlat. Lees ze om een beeld te krijgen waartoe je leerlingen in staat zouden kunnen zijn. Voldoen leerlingen niet aan dit doel wordt geadviseerd te differentiëren, dus randvoorwaarden te creëren waarbinnen het betreffende kind toch vooruitkomt in dat doelgebied.
  • De kinderen van groep 3 kunnen een eenvoudig gegeven zonder veel inhoudelijke eisen (zoals een opgebouwd verhaal) in pantomime presenteren. De werkvorm op zich beheersen ze vrij snel. Groep 4 leerlingen begrijpen de drie-stappen-plannen uit de opdrachten in de lesbeschrijving direct maar hebben soms ondersteuning nodig bij het verdelen van de rollen. Verder is deze hele doelgroep prima in staat om zichzelf en anderen te vermaken met deze werkvorm. 
Voor deze werkwijze heb je geen materiaal nodig.
Zo kom je op ideeën
onderzoek

Combineer er op los

De leerling oefent met het onder woorden brengen van spelideeën en het combineren van een eigen spelidee met dat van een ander. 

Toelichting:
  • Benadruk dat realisme niet het doel van de opdracht is, dat het fantasievol mag zijn. 
  • Benadruk dat je probeert de ideeën samen te voegen tot een nieuw idee.
Er is voor dit onderzoek geen (extra)materiaal nodig.