Groep 7-8Beeldend

Er zit een luchtje aan

Terugkijken: wat hebben we geleerd?

betekenis

Er zit een luchtje aan

  • Bij welke wolkenlucht kan de regen of onweer elk moment losbarsten? Waaraan zie je dat?
  • Leg een aantal tekeningen op volgorde zodat een beeldverhaal ontstaat. Welke tekening plaats je eerst, welke daarna? En waarom?
vorm

Kleurnuance

  • In welk werkstuk zit veel kleurnuance. Wijs de verschillende tinten eens aan.
  • Wat voor effect heeft het gebruik van weinig of veel kleurnuance op de betekenis?
werkwijze

Tekenen met houtskool

  • Waar zie je een heel duidelijk verloop van donker naar licht? Hoe heeft de maker dat gedaan?
  • Welk werkstuk is opgebouwd uit verschillende lagen? Wijs eens aan. 
onderzoek

Onderzoek het materiaal

Stel deze vragen voordat de leerlingen met de uitvoering beginnen.
  • Hoeveel ideeën heb je (met je groepje) bedacht?
  • Voor welk idee weet je al een toepassing? Leg eens uit.
Alweer een beetje creatiever geworden!