Groep 7-8Drama

Maak een presentatie waarin een extreem weertype centraal staat. 

Hier gaat het over
betekenis

Noodweer

In deze les onderzoeken we de betekenissen van het begrip 'noodweer', dit sluit aan bij kerndoel 42 en 43. 
Hier kun je op letten
vorm

Mimiek

De leerling kan gezichtsuitdrukkingen vergroten zodat ze duidelijk worden voor de toeschouwer. De leerling kan een z.g. 'dubbele boodschap' spelen met zijn gezichtsuitdrukking, d.w.z. in tekst het één zeggen maar in de mimiek iets anders (of zelfs het tegenovergestelde) bedoelen. 
 
Toelichting:
  • De doelen zijn geen meetlat. Lees ze om een beeld te krijgen waartoe je leerlingen in staat zouden kunnen zijn. Voldoen leerlingen niet aan dit doel wordt geadviseerd te differentiëren, dus randvoorwaarden te creëren waarbinnen het betreffende kind toch vooruitkomt in dat doelgebied.
  • Het werken met gezichtsuitdrukkingen blijft een aandachtspunt, omdat ze in het dagelijkse communiceren weinig en onbewust voorkomen. Advies is om vooral dat één kind in de repetitiefase ‘uitstapt’ en als kijker coacht waar gezichtsuitdrukkingen wenselijk zijn. Zo langzaam dat bewustzijn te koppelen aan eigen spel waarbij gezichtsuitdrukkingen groot ingezet kunnen worden tot het punt waarop kinderen in staat zijn dat uit zichzelf te doen. 
Hier ga je het mee maken
werkwijze

Jabbertalk

De leerling kan mimiek en gebaar uitvergroten ter ondersteuning van jabbertalk. De leerling kan in jabbertaal een complexe boodschap overbrengen op het publiek. 
 
Toelichting:
  • De doelen zijn geen meetlat. Lees ze om een beeld te krijgen waartoe je leerlingen in staat zouden kunnen zijn. Voldoen leerlingen niet aan dit doel wordt geadviseerd te differentiëren, dus randvoorwaarden te creëren waarbinnen het betreffende kind toch vooruitkomt in dat doelgebied.
  • Het verschil tussen de meer huiverige leerlingen en de leerlingen die helemaal o.k. zijn met zichzelf en hun spel zou je bij deze werkvorm goed kunnen zien. Besteed aandacht aan de sociale veiligheid en geef ze de vrijheid om echt maf uit te pakken bij jabbertalk. Leun extra op de technisch e non-verbale spelkant, dat maakt het voor veel kinderen concreter en dus makkelijker. 
Deze werkvorm valt qua materiaal onder dezelfde regels als acteren. Dat betekent dat je naar eigen inzicht materiaal beschikbaar mag stellen en dat de leerlingen gebruik mogen maken van meubels. 
Zo kom je op ideeën
onderzoek

Combineer er op los

De leerling oefent met het onder woorden brengen van spelideeën en het combineren van een eigen spelidee met dat van een ander. 
 
Waar moet je op letten? 
  • Benadruk dat realisme niet het doel van de opdracht is, dat het fantasievol mag zijn. 
  • Benadruk dat je soms eigen ideeën moet loslaten omdat andere ideeën op dat moment als geschikter worden beoordeeld door medeleerlingen.