Groep 3-4Beeldend

Zonnewijzer

Terugkijken: wat hebben we geleerd?

betekenis

Zonnewijzer

  • Leg de zonnewijzers waar een zon op staat bij elkaar. Welke verschillen zie je?
  • Zie je verschillende manieren waarop de tijd wordt aangegeven? Vertel eens.
vorm

Kleurcontrast

  • Welke werkstukken vallen door het kleurgebruik meteen op? Hoe komt dat?
  • Welke kleurcontrasten zie je in de werkstukken? Wijs eens aan.
werkwijze

Knippen/plakken papier (matjes)

  • In welk matje zijn heel veel vormen herhaald. Hoe heeft de maker dat gedaan?
  • Welke manier van een matje knippen valt je op? Vertel eens.
onderzoek

Knip en schuif

  • Hoe ben je op het idee gekomen van de vorm voor je werkstuk?
  • Was dat je eerste idee? Vertel eens.
  • Welke vormen vond je eerst niet geschikt, maar heb je later toch gebruikt? Hoe kwam dat?
Alweer een beetje creatiever geworden!